Osoby zainteresowane pracą w Igloo prosimy o przysłanie CV na adres: praca@igloo.pl.


Prosimy o umieszczenie na CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji prowadzonego przez firmę IGLOO Sp. z o.o. oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji (RODO)”.

Solidny Pracodawca Roku 2021 Igloo

Obecnie poszukujemy:


• Lakiernik

• Inżynier sprzedaży pomp ciepła

• Specjalista ds. marketingu (content marketing, PR)

• Specjalista ds. marketingu (event specialist)Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: praca@igloo.pl

 

 

INFORMACJA PRZEDSIĘBIORCY
IGLOO Sp. z o.o.
Stary Wiśnicz 289, 32-720 Nowy Wiśnicz,
NIP: 8681976604,  KRS: 0000822253,  REGON: 385251376

dotycząca obowiązku informacyjnego w procesie rekrutacji
realizująca wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”)

 1. Administratorem danych osobowych jest IGLOO Sp. z o.o. Stary Wiśnicz 289,
  32-720 Nowy Wiśnicz, NIP: 8681976604, KRS: 0000822253, REGON: 385251376 (zwany dalej Administratorem).
 2. Dane kontaktowe:
  -Administratora: adres e-mail info@igloo.pl -
  Inspektora Ochrony Danych: adres mail iod@igloo.pl
 3. Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 222 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- zwane dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
 4. Dane osobowe będą również przetwarzane w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji, lecz tylko i wyłącznie za uprzednią zgodą osoby, której dane te dotyczą.
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie cofnięta, Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie oparte na tej zgodzie przed dniem jej wycofania.
 6. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych, o których mowa w pkt 4 jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji, w szczególności nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
 7. Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji przetwarzane i przechowywane będą do zakończenia procesu rekrutacyjnego, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje, przez czas nieokreślony, aż do odwołania tej zgody.
 8. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych dane te zostaną niezwłocznie usunięte.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państw trzecich lub podmiotów posiadających siedzibę na terenie państw obcych.
 10. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych dotyczących swojej osoby, poprawiania danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także wyrażenia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.
 11. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora danych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem danych lub Inspektorem Ochrony Danych.
 12. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.