Formularz serwisowy

Prosimy wypełnić poniższe pola formularza:  
       
                
 

SERWIS

Kontakt pod numerem telefonu:

801 080 257

Za pośrednictwem poczty elektronicznej:

serwis@igloo.pl

Z Działem Serwisu można kontaktować się:

Poniedziałek – Piątek: 7:00 – 22:00
Sobota – Niedziela: 6:00-20:00
(dyżur zgłoszeniowy)

Stary Wiśnicz 289
32-720 Nowy Wiśnicz, Poland
tel.: +48 146621910
fax: +48 1466219121. Podane w niniejszym zgłoszeniu dane osób fizycznych, które są danymi osobowymi podlegają ochronie na podstawie przepisów zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”). Administratorem Państwa danych osobowych jest IGLOO WŁADYSŁAW WŁODARCZYK, Stary Wiśnicz 289, 32-720 Nowy Wiśnicz, numer NIP: 8680005040., numer REGON: 005711177, (zwany dalej IGLOO).

2. Osoba fizyczna, której dane podlegają ww. ochronie dokonując niniejszego zgłoszenia wyraża zgodę na przetwarzanie przez IGLOO podanych przez nią danych osobowych w celu podejmowania przez IGLOO czynności mających na celu realizację niniejszego zgłoszenia. Podanie danych osobowych w ww. celu jest dobrowolne, przy czym konieczne do realizacji niniejszego zgłoszenia. Dane osobowe będą przetwarzane przez IGLOO jedynie w ww. celu.IGLOO przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz RODO. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej https://www.igloo.pl/o-nas/rodo/

Instrukcje i dokumenty


Zamieszczamy instrukcje montażu naszych najpopularniejszych urządzeń, które mogą być montowane we własnym zakresie.


Punkty serwisowe


Serwis IGLOO to 80 punktów serwisowych w całym kraju gwarantujących Państwu bezpieczenstwo na najwyższym poziomie. Dzięki 24 godzinnej infolinii działamy szybko i skutecznie.

Mam pytanie


Tu znajdują się odpowiedzi na niektóre z najczęściej zadawanych pytań dotyczących serwisu urządzeń IGOO.

Najczęściej zadawane pytania