Najczęściej zadawane pytania

Poniżej znajdują się najczęściej zadawane pytania. Jeżeli będziesz potrzebować dodatkowych informacji, uprzejmie prosimy o kontakt z nami.
Co zrobić, gdy urządzenie nie chłodzi poprawnie?

 • Na wstępie upewnić się czy produkty dokładane do urządzenia mają prawidłową temperaturę,
 • Sprawdzić stopień załadowania urządzenia. Czy urządzenie nie jest przeładowane(porównaj z poziomami załadowania),
 • Sprawdzić obieg zimnego powietrza w przestrzeni użytkowej, czy wlot powietrza i wyloty zimnego powietrza nie są zasłonięte, (patrz instrukcja obsługi)
 • Sprawdzić czy skraplacz jest czysty, w razie konieczności oczyścić go(patrz instrukcja obsługi)
 • Sprawdzić czy parownik nie jest zalodzony, w razie konieczności rozmrozić urządzenie (patrz instrukcja obsługi)
 • Częstą przyczyną nieprawidłowej temperatury w urządzeniu jest praca klimatyzacji skierowanej w stronę urządzenia, która zaburza obieg powietrza w urządzeniu.
 • Gdy wyeliminowano wszystkie wyżej wymienione przyczyny, skontaktuj się z serwisem firmy Igloo pod numerem tel 014 662-19-56

Co trzeba robić by wydłużyć źywotność urządzeń chłodniczych?

 • Dokładnie zaznajomić się z instrukcją obsługi i warunkami eksploatacji danego urządzenia.
 • Przestrzegać wszystkich wytycznych zawartych w instrukcji obsługi.
  • Do najważniejszych należą:
   • prawidłowo rozmieszczać produkty w urządzeniu, tak by nie blokowały przepływu zimnego powietrza;
   • zaleca się by między produktami pozostawić .kanały. szerokości ok. 1cm, które umożliwiają właściwe chłodzenie produktów,
   • kontrolować drożność rynienek oraz otworów spływowych i w razie potrzeby usuwać powstałe zanieczyszczenia,
   • przynajmniej raz w miesiącu rozmrozić całkowicie urządzenie, wymyć i dokładnie wysuszyć przed ponownym załączeniem,
   • przynajmniej raz w miesiącu oczyścić z kurzu i ewentualnych zanieczyszczeń skraplacz agregatu chłodniczego / mroźniczego,

  • Przestrzegać zasady:
   • Urządzenia chłodnicze służą do przechowywania schłodzonego towaru.
   • Urządzenia mroźnicze służą do przechowywania artykułów zmrożonych.
   • Załadowanie urządzenia towarem o temperaturze własnej wyższej od nastawionej temperatury pracy urządzenia, spowoduje wzrost temperatury w urządzeniu a tym samym wydłużenie pracy agregatu. Wiąże się to ze wzrostem zużycia energii a powtarzanie się takich sytuacji znacznie obniża żywotność agregatu.
   • Bardzo częstym powodem uszkodzeń agregatów chłodniczych jest niskie napięcie {poniżej 220V} w instalacji do której podłączone jest urządzenie.

Co robić gdy woda cieknie lub gromadzi się wewnątrz urządzenia?

 • sprawdzić drożność rynienek oraz otworów spływowych i w razie potrzeby usunąć powstałe zanieczyszczenia,
 • sprawdzić czy parownik nie jest zalodzony, w razie konieczności rozmrozić urządzenie.
 • Często zdarza się, iż rozmrażanie urządzenia nie zostało doprowadzone do końca, lada nie została wysuszona przed ponownym załączeniem - (patrz instrukcja obsługi)
 • sprawdzić wypoziomowanie urządzenia, w razie konieczności dokonać regulacji na nóżkach urządzenia,
 • gdy wyeliminowano wszystkie wyżej wymienione przyczyny, skontaktuj się z serwisem firmy IGLOO pod numerem tel 014 662-19-56

Co zrobić gdy urządzenie piszczy (włączona jest sygnalizacja dźwiękowa)?

 • Sprawdzić czy skraplacz jest czysty, w razie konieczności oczyścić go(patrz instrukcja obsługi).
 • Sprawdzić czy wlot i wylot powietrza do skraplacza nie został zatkany np. pojemnikiem.
 • Sprawdzić czy urządzenie jest prawidłowo ustawione tz. zachowane są minimalne odległości od ścian.
 • Sprawdzić czy wentylator skraplacza pracuje.
 • Sprawdzić czy temperatura otoczenia nie przekracza 25oC.
 • Gdy wyeliminowano wszystkie wyżej wymienione przyczyny, skontaktuj się z serwisem firmy IGLOO pod numerem tel 014 662-19-56.