Wyprawa odbyła się w dniach 29 lipca do 08 września 2010r. Wzięli w niej udział: Kuba Hornowski, Daniel Piskorz, Krzysztof Starek, Wojciech Kozub oraz jako osoby towarzyszące: Paulina Kozub i Ada Jaszczyńska. Cel aklimatyzacyjny: Chan Tengri (7010m). Cel główny: Pik Pobiedy (7439m). Cel główny zrealizowali Kuba Hornowski, Krzysztof Starek oraz Aleksandra Dzik, która w drugim etapie dołączyła do wyprawy.