26 czerwca 2023 roku to Światowy Dzień Chłodnictwa. Zagadnieniem przewodnim obchodów jest "Chłodzenie nowej generacji" #NextGenCooling i osiągnięcie celów Net Zero.

Branża chłodnicza i budowlana pragną w ten sposób podkreślić, że potrzebne są kolejne innowacje chłodnicze. Ich celem jest osiągnięcia efektywności energetycznej w skali globalnej i celów Net Zero.

Najnowsze innowacje IGLOO wpisują się w 100 proc. w ten cel postawiony przed branżą chłodniczą. Spółka zaprezentowała niedawno system IGLOO MultiEnergy, który dostarcza ciepło i chłód oraz zarządza odzyskiwaniem energii. Zastosowanie tego rozwiązania pozwala na ponad 80 proc. oszczędność energii. Oznacza to – w praktyce – zbliżenie się do realizacji idei zerowej emisji dwutlenku węgla netto w danym obiekcie (Net Zero).

Jak wskazują aktywiści na stronie WorldRefrigerationDay.org, "tegoroczne obchody mają na celu podniesienie świadomości na temat tego, w jaki sposób nowoczesna branża chłodnicza dostosowuje się i ewoluuje, aby sprostać wyzwaniom i możliwościom związanym z rosnącym zapotrzebowaniem na niskoemisyjne rozwiązania w zakresie chłodzenia i ogrzewania w ocieplającym się klimacie."

Według Międzynarodowej Agencji Energii, klimatyzacja odpowiada za prawie 20% całkowitej energii elektrycznej zużywanej w budynkach na całym świecie, a przewiduje się, że zapotrzebowanie na nią będzie gwałtownie rosło w ciągu najbliższych trzech dekad. Kiedy dodamy do tego setki milionów działających na świecie urządzeń do chłodzenia i mrożenia produktów, wspomniany powyżej procent zużycia energii znacząco wzrośnie.

IGLOO, nieprzerwanie od 1986 r., dostarcza innowacyjne produkty i rozwiązania, które obecnie w ponad 50 krajach na 5 kontynentach efektywnie zmniejszają zużycie energii elektrycznej oraz obniżają poziom emisji dwutlenku węgla, minimalizując wpływ na środowisko naturalne.

Światowy Dzień Chłodnictwa obchodzony jest w dniu urodzin Williama Thomsona, brytyjskiego naukowca, znanego jako lord Kelvin, odkrywcy temperatury zera bezwzględnego.

#ŚwiatowyDzieńChłodnictwa #IGLOO #Chłodnictwo #Innowacje #PrzechowywanieProduktów #EnergiaOszczędność #Ekologia #NetZero

IGLOO Pompa Ciepła