Informujemy, iż urządzenia produkowane w firmie IGLOO posiadają etykiety energetyczne.

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE, od 1 marca 2021 komercyjne urządzenia chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej należy oznaczać etykietami określającymi ich klasę energetyczną.

Wymagania ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych w zakresie wskaźnika efektywności energetycznej (EEI) są następujące:
EEI < 100 – dla urządzeń wprowadzanych do obrotu po 1 marca 2021
EEI < 80 – dla urządzeń wprowadzanych do obrotu po 1 września 2023


Urządzenia firmy IGLOO są w pełni dostosowane do światowych standardów.