Formularz kontaktowy

 
    


   
                
 

Urządzenia OUTDOOR
typu Click & Collect

W przypadku zainteresowania ofertą zapraszamy do kontaktu z Działem Obsługi Klienta

+48 14 662 19 10 311. Podane w niniejszym zgłoszeniu dane osób fizycznych, które są danymi osobowymi podlegają ochronie na podstawie przepisów zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”). Administratorem Państwa danych osobowych jest IGLOO Sp. z o.o., Stary Wiśnicz 289, 32-720 Nowy Wiśnicz, NIP: 8681976604, KRS: 0000822253, REGON: 385251376, (zwany dalej IGLOO).

2. Osoba fizyczna, której dane podlegają ww. ochronie dokonując niniejszego zgłoszenia wyraża zgodę na przetwarzanie przez IGLOO podanych przez nią danych osobowych w celu podejmowania przez IGLOO czynności mających na celu realizację niniejszego zgłoszenia. Podanie danych osobowych w ww. celu jest dobrowolne, przy czym konieczne do realizacji niniejszego zgłoszenia. Dane osobowe będą przetwarzane przez IGLOO jedynie w ww. celu.IGLOO przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz RODO. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej https://www.igloo.pl/o-nas/rodo/