Wdrożenie nowych linii wzorniczych mebli chłodniczych z nowymi energooszczędnymi sprężarkami

Opracowanie projektu linii produkcyjnej Projekt "Wdrożenie nowych linii wzorniczych mebli chłodniczych z nowymi energooszczędnymi sprężarkami" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wsparcie Inwestycji B+R w przedsiębiorstwach, Działanie 4.2 Wartość projektu: 2 668 000,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 1 048 000,00 PLN

Wartość projektu: 2 668 000,00 PLN

Udział Unii Europejskiej: 1 048 000,00 PLN