Projekt Utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego technik chłodniczych

Opracowanie projektu linii produkcyjnej
Projekt "Wdrożenie elektronicznego systemu typu B2B w firmie IGLOO" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wsparcie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, Działanie 8.2

Wartość projektu: 2 365 320,00 PLN

Udział Unii Europejskiej: 1 968 000,00 PLN