Projekt Utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego technik chłodniczych