Projekt Utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego technik chłodniczych

Opracowanie projektu linii produkcyjnej Projekt "Utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego technik chłodniczych" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wsparcie Inwestycji B+R w przedsiębiorstwach, Działanie 4.2

Wartość projektu: 2 687 338,00 PLN

Udział Unii Europejskiej: 1 300 640,00 PLN