Projekt EASI-EKG z komunikacją bezprzewodową

Opracowanie projektu linii produkcyjnej
Projekt EASI-EKG z komunikacją bezprzewodową współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wsparcie Inwestycji B+R w przedsiębiorstwach, Działanie 4.2

Wartość projektu: 1458805,00 PLN

Udział Uni Europejskiej: 844633,00 PLN