Maszyna do formowania tworzyw sztucznych i wykrawarka laserowa

Igloo

 

Maszyna do formowania tworzyw sztucznych i wykrawarka laserowa Maszyna do formowania tworzyw sztucznych i wykrawarka laserowa

Unia EuropejskaUnia dla Przedsiebiorczych


Maszyna do formowania tworzyw sztucznych
i wykrawarka laserowa

współfinansowane zostały ze środków
Sektorowego Programu Operacyjnego
Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

Umowa nr SPOWKP/2.3/2/12/898