Informacje dla subskrybentów „Newsletter IGLOO”

Informacje ogólne:
Firma IGLOO uruchomiła, w sposób publicznie dostępny, elektroniczną usługę dystrybucyjną „Newsletter IGLOO”. Usługa ta za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail umożliwia wszystkim zarejestrowanym osobom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o najważniejszych wydarzeniach dotyczących firmy IGLOO i jej produktów.

 • Korzystanie z usługi „Newsletter IGLOO” jest dobrowolne i bezterminowe.
 • W celu świadczenia usługi „Newsletter IGLOO” IGLOO pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej.
 • Każda zarejestrowana osoba, w każdej chwili, ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji.
 • Informacje polityki prywatności dostępne są po kliknięciu na link: „POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES”.

Administratorem danych jest IGLOO, z siedzibą w Stary Wiśnicz 289, 32-720 Nowy Wiśnicz. Dane osobowe (tj. adresy email) zbierane są przez IGLOO wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter IGLOO”. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter IGLOO”.
Proces rejestracji:
Usługa „Newsletter IGLOO” świadczona jest wyłącznie dla zarejestrowanych osób. W celu dokonania rejestracji należy wykonać następujące czynności:

 • Wejść na stronę internetową o adresie https://www.igloo.pl/newsletter-igloo
 • Zaznajomić się z dostępną na ww. stronie internetowej dokumentacją: „Instrukcje dla subskrybentów Newsletter IGLOO” oraz „POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES”.
 • Wypełnić prawidłowo elektroniczny formularz:
 • w pole o nazwie „Twój e-mail” należy wprowadzić adres e-mail, na który wysyłane mają być treści kolejnych edycji newslettera IGLOO. Wpisany adres email musi należeć lub być w dyspozycji osoby rejestrującej się. Niedozwolone jest wykorzystywanie adresów poczty elektronicznej, które nie należą do osób dokonujących rejestracji.
 • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez IGLOO, z siedzibą w Stary Wiśnicz 289, 32-720 Nowy Wiśnicz, w celu korzystania z prowadzonej przez IGLOO usługi „Newsletter IGLOO”. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy potwierdzić poprzez kliknięcie na znajdujące się przy akceptowanej treści pole wyboru.
 • potwierdzić fakt zaznajomienia się z treścią „Instrukcji dla subskrybentów Newsletter IGLOO” oraz „POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES” poprzez kliknięcie na znajdujące się przy akceptowanej treści pole wyboru.
 • Kliknąć na przycisk „Zarejestruj się” (po tej czynności na adres e-mail, wprowadzony w procesie rejestracyjnym, wysłana zostanie informacja zawierająca link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter IGLOO”).
 • Kliknąć na nadesłany na e-mail link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter IGLOO”. Czynność ta potwierdza wolę dodania posiadacza rejestrowanego adresu e-mail do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter IGLOO”. Od tej chwili, na zarejestrowane konto email nadsyłane będą przez IGLOO treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o najważniejszych wydarzeniach dotyczących firmy IGLOO.

Proces modyfikacji lub usunięcia zarejestrowanych danych:
W sytuacji zaistnienia potrzeby zmiany nazwy adresu e-mail, bądź usunięcia (wyrejestrowania) adresu e-mail znajdującego się na liście dystrybucyjnej usługi „Newsletter IGLOO”, należy na adres newsletter@igloo.pl przesłać dyspozycje zawierającą w tytule słowo:
modyfikacja
a w treści podać nową nazwę adresu poczty elektronicznej (zmienimy Twoją nazwę adresu poczty elektronicznej)
rezygnacja
usuniemy dany adres z listy subskrybentów i zaprzestane zostanie wysyłanie kolejnych edycji newslettera.