Innowacje technologiczne IGLOO | zmrzlinové vitríny, salátové vitríny

Inovace

Snižování spotřeby el.energie a snižování rizika ze ztráty zboží v případě poruchy zařízení je jednou z našich hlavních myšlenek. V našich zařízeních nabízíme energeticky úsporné LED osvětlení a systém monitorování funkčnosti zařízení pomocí modulu SMS (průmyslový monitoring). V naší nabídce můžete také nalézt systém řízení registrace teplot (HACCP).

Technologia - IGLOO

Testování zařízení je prováděno v moderní klimatické komoře, která umožňuje optimalizovat spotřebu el. energie v jednotlivých zařízeních. Výsledkem této činnosti je celá škála certifi kátů či ocenění a také stále se rozšiřující prodejní síť po celém světě.