Strategia firmy

Strategie firmy

IGLOO hodlá neustále posilovat svou pozici předního výrobce chladicích zařízení. Společnost plánuje rozšířit své podnikání v jiných zemích v Evropě a také na jiných kontinentech.

IGLOO strategické cíle:

  • Posílení pozice na stávajících trzích
  • Rozvoj prodejní sítě v Evropě i mimo ni

Poslání firmy:

Být lídrem na domácím trhu, konkurovat na zahraničních trzích, vylepšovat povědomí o naší značce a dynamicky se rozvíjet.

Vize firmy:

Chceme, aby naše výrobky byly synonymem pro kvalitu, design a ergonomii v chladírenství a byly preferovanou volbou spotřebitelů na mezinárodních trzích.

IGLOO Bochnia